Правила за ползване

Общи правила за ползване

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които INDEPENDENT MEDIA GROUP Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД“. „INDEPENDENT MEDIA GROUP “ означава ИДНИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД , чийто основен адрес на управление е град София, бул. “България” № 49А, ЕИК 202744302

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с INDEPENDENT MEDIA GROUP , Вашето споразумение с INDEPENDENT MEDIA GROUP винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

1.3 Вашето споразумение с INDEPENDENT MEDIA GROUP включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на INDEPENDENT MEDIA GROUP, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и INDEPENDENT MEDIA GROUP по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД“ се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на INDEPENDENT MEDIA GROUP, включително създаването или придобиването на на нови за ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД сайтове и предоставените от тях за потребителите на INDEPENDENT MEDIA GROUP услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД“, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. УСЛУГИТЕ на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP включват, но не се ограничават само до: – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP; – възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях – участие във форумите и коментарите на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP ; – създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД изискващи регистрация; – получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители изповащи сайтовете на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД

1.10. На сайтовете от групата на INDEPENDENT MEDIA GROUP може да присъстват и услуги предлагани от партньори на INDEPENDENT MEDIA GROUP. “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД“ може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД“, Вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на INDEPENDENT MEDIA GROUP .

(C) Промени в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP

1.13. INDEPENDENT MEDIA GROUP може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някой части от сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP . Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт . Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя INDEPENDENT MEDIA GROUP ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

1.18. „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP при условие, че:

i) Имейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД. ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP изискващи регистрация. (iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на INDEPENDENT MEDIA GROUP , или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на INDEPENDENT MEDIA GROUP Вие давате своето съгласие “ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП” ЕООД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване INDEPENDENT MEDIA GROUP ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез което да имате достъп до услугите на INDEPENDENT MEDIA GROUP , както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). INDEPENDENT MEDIA GROUP не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP 2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP .

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. “ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP . Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД“ само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от INDEPENDENT MEDIA GROUP, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че INDEPENDENT MEDIA GROUP не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, INDEPENDENT MEDIA GROUP си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и INDEPENDENT MEDIA GROUP не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, INDEPENDENT MEDIA GROUP си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. INDEPENDENT MEDIA GROUP не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на INDEPENDENT MEDIA GROUP .

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД и/или намиращи се на сайтовете от групата на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, са собственост на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Конкретно в сайта BSB.bg възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията от Вас като потребители става след изричното разрешение на техния автор.

3.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на “ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП” ЕООД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на “ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП” ЕООД, е забранено.

3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД е разпространител (и не е издател ) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на INDEPENDENT MEDIA GROUP, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД. INDEPENDENT MEDIA GROUP , нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на INDEPENDENT MEDIA GROUP от трета страна. При никакви обстоятелства ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP . INDEPENDENT MEDIA GROUP не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP . Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с INDEPENDENT MEDIA GROUP за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на ИНДИПЕНДЕНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, посетете http://www.independent.bg/reklama , за повече информация.

7. Лични данни

7.1 ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД. Но ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. „ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИА ГРУП ЕООД.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на INDEPENDENT MEDIA GROUP, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.